လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းလက်မခံပါ၊ သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်များသာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် !

တည်းခိုခန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 18-06-2024


အဆောက်အအုံ အချက်အလက်လုပ်ငန်းအချက်အလက်


ဥပမာ - မိတ္တူနှင့် စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်း
 တည်းခိုခန်း
အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းတွင်မပါရှိက အသစ်ထည့်ရန်


တည်းခိုခန်း အချက်အလက်
လုပ်ငန်းရှင် အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )
လျှောက်လွှာ အခြေအနေစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရန်

ပူးတွဲလုပ်ငန်းရှင်များ ဖြည့်စွက်ရန်!


လုပ်ငန်း တာဝန်ခံ အချက်အလက် ဖြည့်စွက်ရန်!လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ဖိုင်များသာတင်ရန် ( Maximum limit: 150 Files )
Select Files Upload
(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်
(ခ) ပုံအားလုံးတင်ပြီးမှ လျှောက်ထားမည် button ပေါ်မည်ဖြစ်သည်