အထွေထွေ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

 

လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင် အချို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုလိုင်စင်/ ထောက်ခံချက်များ   လိုအပ်ပါသည်။

(ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြပါသည်)−

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ၀န်ကြီးဌာန

လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။ ဆေးအရောင်းဆိုင် ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဆေးဝါးလက်လီလက်ကား ရောင်းချသူလိုင်စင်

၂။ ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလိုင်စင်

၃။ အင်တာနက်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန

Public Access Center (PAC)၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

၄။ စားသောက်ဆိုင်(အရက်၊ ဘီယာတွဲရောင်း)
ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ယစ်မျိုးလိုင်စင်
၅။ ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်း
ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ
ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်
၆။ အစားအသောက်ထုတ်
ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန
အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ရေခဲမုန့်၊ ရေသန့်၊ ရေခဲချောင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်)
၇။ မိတ္တူ/ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း
ပြန်ကြားရေး၀န်ကြီးဌာန
ပုံနှိပ်သူအတွက်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်
၈။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ
မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာ
၉။ စက်မှု/ လက်မှုလုပ်ငန်း
စက်မှု၀န်ကြီးဌာန
ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၁၀။ ရွှေဆိုင်/ ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ငွေရပြေစာ(သို့) အသင်း၀င်လက်မှတ်