မြေကွက်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းအား မြေယာဌာနသို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် မြေယာဌာနသို့ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားပေးပါရန်!

ဆိုင်ခန်း/ကားဂိတ်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 08-06-2023


လုပ်ငန်းအချက်အလက်အဆောက်အအုံ အချက်အလက်ဝယ်ယူမည့်လုပ်ငန်းရှင် အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )
လျှောက်လွှာ အခြေအနေစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရန်မူလလုပ်ငန်းရှင် အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ဖိုင်များသာတင်ရန် ( Maximum limit: 150 Files )
Select Files Upload
(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်
(ခ) ပုံအားလုံးတင်ပြီးမှ လျှောက်ထားမည် button ပေါ်မည်ဖြစ်သည်