ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 • ဘော်ဒါဆောင်အဆောက်အဦး/ အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၏ ခွင့်ပြုမိန့်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခ ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားများ
 • ဘော်ဒါဆောင်သည် အထပ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦတွင် ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အထပ်လိုက်သီးခြား ဖြစ်ရပါမည်။
 • ဘော်ဒါဆောင်နှင့် တွဲလျက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပါက ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းများ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ− အငှားစာချုပ်)
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်၏ ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး၏ ထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်ထားသူသည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ကတ်
 • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ ပြင်ပ/ အတွင်း)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြပုံစံ
 • အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။


၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။


၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။


၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

Back to Top