တည်ခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်  ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာလုံလောက်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/ အုပ်မှတဆင့် တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့    
 • ခွင့်
 • ပြုချက်ရရှိရေး ဦးစွာတင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထား၍  တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏
 • ခွင့်
 • ပြုချက်ရရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

  • တည်းခိုခန်းအဆောက်အဦး/ အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) ၏ ခွင့်ပြုမိန့်
  • အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ၀န်ဆောင်ခပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားများ
  • တည်းခိုခန်းသည် အထပ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အထပ်လိုက် သီးခြားဖြစ်ရပါမည်။
  • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ− အငှားစာချုပ်)
  • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်၏ ထောက်ခံချက်
  • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး၏ ထောက်ခံချက်
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်ထားသူသည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ကတ်
  • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ ပြင်ပ/ အတွင်း)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
  • အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြပုံစံ
  • အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

   

  ၃။      တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့် အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး မည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

   

  ၄။      ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င်များအစည်းအ​ဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

   

  ၅။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၅) ပတ်ခန့် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

  Back to Top