စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။     စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါက အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်−

 • တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ခွင့်ပြုခြင်း အ​ကြောင်းကြားစာ
 • သတ္ထုတွင်း၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်ခွင့်ပြုမိန့်
 • စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်              
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ အတွင်း/ အပြင်)ဓါတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top