အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ(ကလေးကစားကွင်း)လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။       Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်   မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/ အုပ်မှတဆင့် တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့           ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး ဦးစွာတင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်းလျှောက်ထား၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏   ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 • ကစားမည့် စက်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အထောက်အထားများ၊ သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန်ခွင့်ပြုချက်နှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အထ​ောက်အထားများ
 • ကစားကွင်းတွင်ထားရှိမည့် စက်ပစ္စည်းများစာရင်း
 • ကစားကွင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်(ဥပမာ၊အကြွေစေ့ လဲလှယ်ပြီး အရုပ်များ/ ပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါက လက်ဆောင်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် အရေအတွက်တင်ပြရန်)
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ အတွင်း/ အပြင်)ဓာတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ထွေ/အုပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန်အထောက် အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င်များအစည်းအ​ဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၄။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၇)ပတ်ခန့် အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ (ကလေးကစားကွင်း)လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စ၍ လိုင်စင်ခွင်ပြုခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

 


Back to Top