ကားအရောင်းပြခန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။       Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်   မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/ အုပ်မှတဆင့် တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး တင်ပြလျှောက်ထား၍   ခွင့်ပြုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၏ စီးပွားရေး အကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်း ရောင်းချ ခွင့်ပြုလတ်မှတ်(ရရှိပြီးဖြစ်ပါက)
 • ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာန မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • အရောင်းပြခန်းအဆောက်အဦအသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း/မွန်းမံပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) ၏ ခွင့်ပြုချက်
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ အတွင်း/ အပြင်) ဓာတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအားလိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

 

၂။      တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

 

၃။      တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၄။      ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င်များ အစည်းအ​ဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည် တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေး နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၅)ပတ်ခန့် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top