အထွေထွေ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

 

လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင် အချို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုလိုင်စင်/ ထောက်ခံချက်များ   လိုအပ်ပါသည်။

(ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြပါသည်)−

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ၀န်ကြီးဌာန

လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။ ဆေးအရောင်းဆိုင် ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဆေးဝါးလက်လီလက်ကား ရောင်းချသူလိုင်စင်

၂။ ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလိုင်စင်

၃။ အင်တာနက်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန

Public Access Center (PAC)၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

၄။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာန ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင် (ကျောက်ပုဇွန်၊ ဂဏန်းအရှင်၊ ငါးရှဉ့်၊ ငါး)
၅။ စားသောက်ဆိုင်(အရက်၊ ဘီယာတွဲရောင်း) ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ယစ်မျိုးလိုင်စင်
၆။ အရက်ပုလင်းသွင်းလုပ်ငန်း ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်
၇။ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း သတ္တုတွင်း၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်
၈။ ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်း ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်
၉။ ဓါတ်မြေသြဇာ/ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၁၀။ ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုး ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန နေအိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်
၁၁။ အစားအသောက်ထုတ် ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ရေခဲမုန့်၊ ရေသန့်၊ ရေခဲချောင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်)
၁၂။ မိတ္တူ/ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ပြန်ကြားရေး၀န်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်သူအတွက်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်
၁၃။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာ
၁၄။ စက်မှု/ လက်မှုလုပ်ငန်း စက်မှု၀န်ကြီးဌာန ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၁၅။ စက်မှု/ လက်မှုလုပ်ငန်း(အထည်ချုပ်) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာန ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC) ခွင့်ပြုမိန့်
၁၆။ သစ်အရောင်း/ သစ်ခွဲစက် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော၀န်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်
၁၇။ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း သမဝါယမ၀န်ကြီးဌာန မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်
၁၈။ ရွှေဆိုင်/ ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ငွေရပြေစာ(သို့) အသင်း၀င်လက်မှတ်
၁၉။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း/ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်သင်၊ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၂၀။ ကားအရောင်းပြခန်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၂၁။ ကားအရောင်းပြခန်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၂၂။ ကားအရောင်းပြခန်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်
၂၃။ ကားအရောင်းပြခန်း အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာန ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၂၄။ ကားအရောင်းပြခန်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာန မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
၂၅။ ကားအရောင်းပြခန်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကားအရောင်းပြခန်းအတွက် စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ
၂၆။ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် သတ္တုတွင်း၀န်ကြီးဌာန စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်ခွင့်ပြုမိန့်
၂၇။ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်
၂၈။ ချောင်းကမ်းဘေး (အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ဝါး ဓနိ)စုပုံလုပ်ငန်းများ ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စုပုံခွန်ကောက်ခံခြင်းခွင့်ပြုချက်
၂၉။ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းရောင်းချခွင့်
၃၀။ သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေ/ အုပ် လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက်
၃၁။ သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ ရေအရင်းမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက်

Back to Top