ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။      Online မှ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ကတ်မိတ္တူ)
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအမည်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအခန်းအကျယ်အ၀န်းနှင့် အထပ်အရေအတွက်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးဖွင့်လှစ်မည့်တည်နေရာ(လိပ်စာ)
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်(မီးသတ်/ လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ စည်ပင်-ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်များ
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး ဓာတ်ပုံ(ရှေ့/ နောက်/ ဝဲ/ ယာ)၃ပုံ
 • လုံခြုံရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး တည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top