ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။      Online  မှ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထား များအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်​ရေးလက်မှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ)
 • ဘော်ဒါဆောင်အမည်
 • ကုတင်အရေအတွက်နှင့် ယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • ဘော်ဒါဆောင်တည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ (ထွေ/အုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်ဦးစီးမှူး/လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ကျန်းမာရေးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ထောက်ခံချက်များ
 • ဘော်ဒါဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံ ဓာတ်ပုံ/ တည်နေရာပြမြေပုံ
 • ဘော်ဒါဆောင်နှင့် တွဲလျက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါက ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းများ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် သီးခြားစဉ်းစား၍ ဌာနကခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top