ယာယီဇာတ်ရုံလျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

  • ရဲစခန်း/ မီးသတ်ထောက်ခံချက်
  • ခရိုင်ထွေ/ အုပ်(သို့) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုမိန့်
  • လုံခြုံရေးစီမံချက်
  • ဇာတ်ရုံတည်နေရာပြမြေပုံ
  • ဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်ပါက သာသနာရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားမည် ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top