ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် လုံလောက်သော ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး  အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ကတ်မိတ္တူ)
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအမည်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအခန်းအကျယ်အ၀န်း/ အထပ်အရေအတွက်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏ
 • လုပ်ငန်းရှင်၏လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး (ရှေ့/ နောက်/ ဝဲ/ ယာ) ၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြဓာတ်ပုံ
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်(မီးသတ်/ လျှပ်စစ်/ စည်ပင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) ထောက်ခံချက်များ
 • (မီးဘေး/ လုံခြုံရေး/ သန့်ရှင်းရေး) ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ(လိပ်စာ)နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား/ အဌားစာချုပ်
 • တည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top